گزارش توسعه فنی ، توسط مدیر ارشد فناوری کلور Bruno Campos

در حالی که تیم 30 ژوئن برای راه اندازی صرافی کلور در نسخه موبایل آماده می شوند ، به ششمین نسخه گزارش پیشرفت فنی ما خوش آمدید.

هفته گذشته قبل از راه اندازی نسخه موبایل صرافی کلور ، بنابراین می توانید تصور کنید که چقدر چالش برانگیز بود!

و تیم بار دیگر همه وظایف را بر عهده گرفت. من فقط می خواهم از همه اعضای تیم کلور برای کار عالی که انجام داده اند تشکر کنم و اجازه دهید سرعت خود را حفظ کنیم!
همچنین از جامعه جهانی کلور برای پشتیبانی و بازخورد مداوم متشکریم. تمام آنچه ما انجام می دهیم برای شما است!


این هفته ما کاملا روی راه اندازی صرافی کلور متمرکز شده ایم ، اما در اینجا پیشرفت کلی تیم های اصلی کلور وجود دارد:
امیدوارم از پیشرفت فنی تیم ما لذت برده باشید. هفته بعد با گزارش فنی دیگر با ما همراه باشید

با احترام

Bruno Campos

مدیر ارشد فناوری کلور