آموزش مهاجرت از کلور والت4 به کلور والت نسخه5

کلور والت نسخه 5 توسعه داده شده برای ویژگی های جدید مورد انتظار تمام کاربران کریپتویی است شما در نسخه 5 می توانید امکانات بیشتری داشته باشید که کار برای والت را راحتر و بهتر میکند.

برای مهاجرت به نسخه5 شما باید مراحل زیر را انجام دهید:

1- تهیه نسخه پشتیبان از کلمات بازیابی خود در والت نسخه 4
2- بازیابی والت خود در کلور والت نسخه 5

توجه
نیازی نیست شما بعد از نصب کلور والت نسخه 5، نسخه 4 خود را حذف کیند می تواند هر دو را کنار هم استفاده کنید.

برای دانلود کلور والت نسخه 5 لطفا این مقاله را دنبال کنید: [ نصب کلور والت نسخه5]


تهیه نسخه پشتیبان از کلمات بازیابی خود در والت نسخه4

مراحل زیر نحوی تهیه کردن نسخه پشتیبان در کلور والت4 را به شما نشان میدهد:

**مرحله اول:**در صفحه اصلی والت روی ایکون مربوط به تنظیمات والت کلیک کنید سپس گزینه Backup wallet را انتخاب کنید.

مرحله دوم: پین کد والت خود را وارد کنید سپس با تایید گزینه مربوط به اگاهی خود نسبت به اهمیت در حفط کلمات روی گزینه Next کلیک کنید و در مرحله بعد از شما از شما می خواهد که هرگز این کلمات را در اختیار هیچ کس قرار ندهید با انتخاب گزینه Okay I got it! می توانید این مورد را تایید تا به مرحله بعد هدایت شوید.


مرحله سوم: در صفحه باز شده روی تب SEED کلید کنید که بتوانید کلمات بازیابی خود را مشاهده کنید سپس روی ایکون مربوط به کپی کلیک کنید.


بازیابی والت خود در کلور والت نسخه5

انجام مراحل زیر بازیابی والت در نسخه5 را نشان میدهد:

مرحله اول: کلور والت نسخه 5 را باز کنید بعد از مطالعه دقیق و کامل متن مربوط به سیاست های حریم خصوصی انتخاب کنید که متن را خوانده اید سپس گزینه Continueرا انتخاب کنید.

مرحله دوم: روی گزینه Restore Wallet کلیک کنید و سپس یک پین کد برای والت خود وارد کنید در مرحله بعد از شما می خواهد پین کد انتخاب شده را تایید کنید.

مرحله سوم: 12 کلمه خود را با دقت وارد کنید سپس روی گزینه Continue کلیک کنید در مرحله بعد از شما می خواهد اگر تمایل دارید می توانید قفل اثر انگشت را برای والت خود فعال کنید.

توجه
بعد از بازیابی والت خود، شما فقط حساب های اصلی خود برای این والت را مشاهده خواهید کرد برای اکانت های اضافه ی که برای این عبارت بازیابی ایجاد شده است باید بصورت دستی انها را اضافه کنید.

1 Like