دسترسی به هش تراکنش در داخل کلور والت5

هش تراکنش یک سری رشته کاراتر هایی متشکل از اعداد و حروف هستند که به ما کمک می کنید جزئیات تراکنش انجام شده در بلاکچین را مشاهده کنیم ما می توانیم از طریق هش تراکنش اطلاعاتی مانند تاریخ ایجاد تراکنش، ادرس ارسال کننده، ادرس دریافت کننده، مقدار ارسالی و … را بدست بیاوریم.

شما با انجام مراحل زیر می توانید هش تراکنش خود را در کلور والت5 بدست بیاورید:

مرحله اول
روی بلاکچین مورد نظر خود در صفحه اصلی والت کلیک کنید.

مرحله دوم
در حساب باز شده برای ان بلاکچین شما می توانید لیستی از تراکنش های انجام شده برای ان والت را مشاهده کنید، روی تراکنش مورد نظر کلیک کنید.

مرحله سوم
در صفحه تراکنش شما اطلاعات ان تراکنش را مشاهده خواهید کرد روی ایکون کپی کنار هش تراکنش کلیک کنید.

1 Like