چگونه اطلاعات سواپ انجام نشده را بدست بیاوریم؟

اگر سواپ شما انجام نشد یا در حال پردازش بود می توانید در بخش فنی کلور به ادرس زیر تیکت باز کنید:
https://klever.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

بخش فنی کلور به اطلاعات زیر جهت بررسی سواپ شما نیاز دارد:

1- شناسه سواپ
2- آدرس والت ارسال شده، آدرس والتی که توکن های مبدا شما از ان ارسال شده است
3- هش تراکنش سواپ

برای بدست اوردن این اطلاعات مراحل زیر را دنبال کنید:

1- در صفحه اصلی والت گزینه swap center را انتخاب کنید.
2- در صفحه باز شده View all را انتخاب کنید.
3- در صفحه بعدی باز شده روی سواپ انجام نشده خود کلیک کنید.
4- در صفحه بعدی:

بر روی ایکون کپی کلیک کنید تا شناسه سواپ را در حافظه موقعت کپی کنید.
در قسمت From address بر روی ایکون کپی کلیک کنید تا ادرس والت ارسال شده را کپی کنید.
از قسمت هش تراکنش نیز می توانید هش تراکنش انجام شده را کپی کنید.


1 Like