افزایش زمان قفل صفحه در کلور والت5

برای افزایش زمان قفل صفحه در کلور والت 5 مراحل زیر را دنبال کنید:

مرحله اول
در سمت چپ روی ایکون Menu کلیک کنید.

مرحله دوم
در بخش امنیت گزینه Screen lock timer را مشاهده خواهید کرد.

مرحله سوم
شما می توانید بازه زمانی 15 ثانیه تا یک روز را انتخاب کنید.


1 Like