دسترسی به سیاست های حفظ حریم خصوصی در کلور والت5

هنگامی که کلور والت۵ را راه اندازی می کنید، باید سیاست های حفظ حریم خصوصی را مطالعه سپس آن را تایید کنید. همچنین می توانید یک کپی از سیاست حفظ حریم خصوصی را در داخل کلور والت با دنبال کردن مراحل زیر مشاهده کنید:

مرحله اول
در صفحه اصلی والت روی ایکون مربوط به منو کلیک کنید.

مرحله دوم
در صفحه باز شده روی گزیینه Privacy policy کلیک کنید.

1 Like