About the Tiêng Viêt category

Trong danh mục này, bạn phải đăng nội dung của mình cho chương trình phần thưởng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.

Khuyến khích khán giả đến đây và bình chọn cho bài đăng của bạn để bạn có thể nhận được phần thưởng lớn và giúp phổ biến thông tin chất lượng đến toàn bộ cộng đồng.

Chúc may mắn!