About the Svenska category

I den här kategorin måste du lägga upp ditt innehåll för belöningsprogrammet på ditt modersmål.

Uppmuntra din publik att komma hit och rösta på dina inlägg så att du kan få den stora belöningen och hjälpa till att sprida kvalitetsinformation till hela samhället.

Lycka till!