About the Filipino category

Sa kategoryang ito dapat mong i-post ang iyong nilalaman para sa rewards program sa iyong sariling wika.

Hikayatin ang iyong madla na pumunta dito at bumoto sa iyong mga post upang matanggap mo ang malaking gantimpala at makatulong sa pagpapalaganap ng kalidad ng impormasyon sa buong komunidad.

Good luck!